တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)


ငါးမွေးမြူရေးမှဖက်ထရယ်နိုင်ငံသို့ “3F” စည်းရုံးလုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခြင်း။
လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံမူ (၃) ချက်
- အခြေခံလူထုပိုင်ဆိုင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊
- အခြေခံလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့်
- ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေး

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)

Home ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ အမိန့်အာဏာဖြင့်ဇီ၀လောင်စာ ထုတ်လုပ်ခြင်း

အမိန့်အာဏာဖြင့်ဇီ၀လောင်စာ ထုတ်လုပ်ခြင်း

by staff

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဇီ၀စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ကြောင့် ပြည်သူများကပ်ဘေးသင့်ရသည့် အခြေအနေကို ထုတ်ဖော်တင်ပြခြင်း

Related Posts

Leave a Comment