တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)


ငါးမွေးမြူရေးမှဖက်ထရယ်နိုင်ငံသို့ “3F” စည်းရုံးလုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခြင်း။
လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံမူ (၃) ချက်
- အခြေခံလူထုပိုင်ဆိုင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊
- အခြေခံလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့်
- ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေး

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)

Home ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓလေ့ထုံးတမ်း မြေယာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူထုကိုအခြေခံသည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော သဘာ၀အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ဓလေ့ထုံးတမ်း မြေယာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူထုကိုအခြေခံသည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော သဘာ၀အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု

by staff

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် မြန်မာအစိုးရက မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း အလေ့အထများကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းစနစ်များ အမျိုးသားအဆင့်စနစ်တွင် ပါဝင်လာရန် လိုအပ်သည့် ပထမ ခြေလှမ်းကို ကြိုဆိုသော်လည်း ထိုကဲ့သို့သော ထည့်သွင်း ပါဝင်မှုများ မပြုလုပ်မီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာများကို အောက်ခြေအဆင့်သို့စတင်လွှဲအပ်ရန် အလျင်အမြန် လိုအပ်နေပါသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ် (ECDF) မှ ပြုစုထားသည့် ဤအစီရင်ခံစာသည် မတူကွဲပြားသော မြန်မာနိုင်ငံ ၏တိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ခုနှစ် (၇) ခု တို့က ဓလေ့ထုံးတမ်း မြေယာစီမံခန့်ခွဲ မှုကို မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားကြသည်နှင့် ထိုစနစ်များမှ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျော့နည်းသည့် အနာဂတ် ဖက်ထရယ် ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားမြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ကို မည်သို့အထောက်အကူပြုနိုင်မည်​၊ မည်သို့ပါဝင်ထည့်သွင်းနိုင်မည်တို့ကို တင်ပြထားပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်သည် အမျိုးသားမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဒွန်တွဲ တည်ရှိလာခဲ့သည်။

Related Posts

Leave a Comment