တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)


ငါးမွေးမြူရေးမှဖက်ထရယ်နိုင်ငံသို့ “3F” စည်းရုံးလုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခြင်း။
လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံမူ (၃) ချက်
- အခြေခံလူထုပိုင်ဆိုင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊
- အခြေခံလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့်
- ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေး

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)

Home ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ ဓလေ့ထုံးတမ်း မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဥပဒေဘောင် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ အတွေ့အကြုံများ

ဓလေ့ထုံးတမ်း မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဥပဒေဘောင် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ အတွေ့အကြုံများ

by staff

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ မြေယာအခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးမှုများမြှင့်တင်ရန် အစီရင်ခံစာ

Related Posts

Leave a Comment